ECBuitenpost

Tweede postcoderoos (SCE) project van start

Aan de Kleasterwei 23 te Veenklooster gaat Energie Coöperatie Buitenpost een zonnedak
realiseren met ca. 250 zonnepanelen. Omwonenden uit Buitenpost en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er zo een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

De aanschaf van zonparticipaties
De coöperatie geeft in Buitenpost en omgeving zonparticipaties uit. Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 januari 2023 één of meerdere participaties aanschaffen. De inleg wordt annuïtair afgelost. Over de eenmalige inleg is geen btw verschuldigd. De deelnemers aan dit project ontvangen een rentevergoeding over het door hen ingelegde bedrag.

Locatie van het project
De locatie waar de zonnepanelen geplaatst worden door de coöperatie – de Kleasterwei 23 (9297 WS) Veenklooster – is beschikbaar gesteld door de familie de Groot. De looptijd van het project bedraagt maximaal 16 jaar. De looptijd voor de deelnemers bedraagt maximaal 15 jaar. De coöperatie is gedurende deze looptijd eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en mag gebruik maken van deze locatie.

zie ook https://ecbuitenpost.nl/?page_id=1954