ECBuitenpost

Berichtenpagina

We zijn gestart in Veenklooster…

25 april 2024

MTB Dijkstra is dinsdag 23 april begonnen met het aanbrengen van de montagerails voor de zonnepanelen. Ondanks de pittige regenbuien af en toe schiet het al lekker op!

Nog even…

It giet oan!

Ons SCE-project De Groot gaat door! We hebben voldoende aanmeldingen om te kunnen starten. De stroomaansluiting is vrijdag j.l. al aangebracht door de firma Baas (zie foto). Wilt u ook meedoen en profiteren van dit groene energieproject? Kijk dan hier: SCE-project-de-groot/

Open energiedag in Buitenpost

Ledverlichting voor de Mariakerk

Energie voor volkstuincomplex De Swadde Ikker

Eind vorig jaar kwamen bij het Gebiedsfonds Sinnegreide weer diverse subsidie aanvragen binnen, en een daarvan was van volkstuincomplex De Swadde Ikker. Na het toetsen van deze aanvraag werd door het Gebiedsfonds een bedrag van 600 euro toegekend en uitgekeerd aan deze biologische tuinvereniging.

De Swadde Ikker wil met dit bedrag een zonnepaneel-laadsysteem gaan installeren voor verlichting en het laden van diverse accu’s. Deze accu’s kunnen breed ingezet worden voor machines die gebruikt worden op deze tuinen. De Swadde Ikker is namelijk niet aangesloten op het stroomnet en zo biedt deze duurzame oplossing toch mogelijkheden.

Onze IJsclub wordt ook energiezuinig!


Tweede postcoderoos (SCE) project van start

 

Aan de Kleasterwei 23 te Veenklooster gaat Energie Coöperatie Buitenpost een zonnedak
realiseren met ca. 250 zonnepanelen. Omwonenden uit Buitenpost en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er zo een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

De aanschaf van zonparticipaties
De coöperatie geeft in Buitenpost en omgeving zonparticipaties uit. Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 januari 2023 één of meerdere participaties aanschaffen. De inleg wordt annuïtair afgelost. Over de eenmalige inleg is geen btw verschuldigd. De deelnemers aan dit project ontvangen een rentevergoeding over het door hen ingelegde bedrag.

Locatie van het project
De locatie waar de zonnepanelen geplaatst worden door de coöperatie – de Kleasterwei 23 (9297 WS) Veenklooster – is beschikbaar gesteld door de familie de Groot. De looptijd van het project bedraagt maximaal 16 jaar. De looptijd voor de deelnemers bedraagt maximaal 15 jaar. De coöperatie is gedurende deze looptijd eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en mag gebruik maken van deze locatie.

zie ook https://ecbuitenpost.nl/?page_id=1954


Samen de winter door

 

Zaterdagmiddag 19 november organiseerden wij onze lokale aanwezigheid bij de kick-of van de landelijke campagne “Samen de winter door”! Er waren een leuk aantal belangstellenden aanwezig in De Schakel. Hoewel de aangehaalde onderwerpen voor velen niet nieuw waren, is het door een andere presentatie, en het delen hiervan met anderen, best veel resultaat te behalen. Door het te bespreken met buren, collega’s of familie motiveer je gemakkelijk iemand om net die extra duurzaamheidsmaatregel ook te gaan uitvoeren. Winst voor jezelf, het milieu en ons allemaal! De inspirerende presentaties en filmpjes zijn hier (terug) te zien! Samen de winter door!

gelijktijdige presentatie bij ruim honderd energiecoöperaties

Gratis energie-experts ingezet voor huishoudens van Achtkarspelen

 

19 november bijeenkomst in De Schakel  om ‘samen de winter door te komen’

Sinds de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening, ook in Achtkarspelen.  Het aantal inwoners dat hiermee te maken heeft, was al 4,7 procent [1] en loopt alleen maar verder op. Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen om grip te krijgen op hun energierekening wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd ‘Samen de winter door’. Belangstellenden kunnen hier advies inwinnen van energie-experts, om zo meer inzicht te krijgen hoe zij hun energiesituatie kunnen verbeteren. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket kunnen bezoekers vervolgens hun eigen energierekening verlagen. Vervolgens kunnen zij op een makkelijke manier deze informatie doorgeven aan buren, vrienden, kennissen en familie en zo ook hen eenvoudig verder helpen. De bijeenkomst is een initiatief van alle energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven puur vanuit een maatschappelijk belang onafhankelijk advies.

De bijeenkomst vindt plaats op 19 november in De Schakel te Buitenpost. Mensen zijn welkom om 13.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Via www.samendewinterdoor.nu kan men zien waar zij terecht kunnen.

Marianne Rigter, secretaris van de Energie Coöperatie Buitenpost: ‘Er zijn steeds meer mensen die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen of een steeds groter gedeelte van hun inkomen hieraan zien opgaan. De tijd dringt want de wintermaanden komen eraan. De overheid helpt, maar dat is voor veel mensen helaas niet genoeg. Ze weten niet waar ze moeten beginnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en welke tips betrouwbaar en impactvol zijn. We moeten elkaar dus helpen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De bijeenkomst is bedoeld om mensen laagdrempelig op weg te helpen.’

Bijeenkomst ‘Samen de winter door’

Waar:                 De Schakel, Voorstraat 15 Buitenpost, ingang Berkenlaan

Wanneer:          Zaterdag 19 november 2022

Tijd:                   Start om 13:00 uur tot ongeveer 15:00 uur

Aanmelden:    Niet nodig! Op www.samendewinterdoor.nu kun je de locaties vinden.

Voor wie:        Iedereen die benieuwd is hoe zij energie kunnen besparen


Gebiedsfonds Sinnegreide heeft al 3 Buitenposter organisaties blij gemaakt!

 

Inmiddels zijn er al enkele organisaties uit Buitenpost blij gemaakt met een bijdrage uit het Gebiedsfonds Sinnegreide. Hiermee worden ze in staat gesteld om hun duurzaamheidsplannen geheel of gedeeltelijk te gaan realiseren. Zie hun verhaal in Bijdragen uit Gebiedsfonds


Reis naar Saerbeck

 

Energie Coöperatie Buitenpost organiseert een reis naar Saerbeck. Saerbeck is een plaats in Duitsland. Het ligt ter hoogte van Enschede en is iets groter dan Buitenpost. Het is een dorp dat voorop loopt in het toepassen van duurzame energie. Zij hebben al een aantal jaren geleden bereikt, wat wij ook willen: geheel zelfvoorzienend zijn door middel van hernieuwbare energie van hun bio-energiepark. Daarom is het van belang om te gaan kijken hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En dat kan, want Saerbeck geeft maar wat graag rondleidingen voor groepen geïnteresseerden. Al voor de corona-epidemie ontstond het idee om de reis te organiseren. We vonden een lid van de ECB bereid om de organisatie op zich te nemen. Er werd contact opgenomen met de gemeente die het idee omarmde en ook de financiële middelen ter beschikking stelde. We werken samen met Tytsjerksteradiel. Vanuit die gemeente gaan bestuursleden van de daar gevestigde energiecoöperaties mee. Maar van de ECB kunnen niet alleen bestuursleden, maar ook een aantal leden mee, die zich inmiddels hebben opgegeven. Wij verwachten in Saerbeck veel belangwekkends te zien te krijgen, waar we wellicht ons voordeel mee kunnen doen. Voor degenen die niet meegaan en toch nieuwsgierig naar dit prachtige project zijn, kijk maar eens op klimakommune-saerbeck.de. En zo is dit alweer de tweede activiteit die de Energie Coöperatie Buitenpost organiseert na afloop van de corona-epidemie. In het voorjaar hadden we de druk bezochte jaarvergadering waar door professionals voorlichting werd gegeven over warmtepompen. En nu dus de reis naar Saerbeck. En er komt nog meer nieuws binnenkort. Zorg dat u op de hoogte blijft en wordt ook lid van de Energie Coöperatie Buitenpost. De kosten bedragen eenmalig 10 euro.


Gebiedsfonds Sinnegreide klaar voor aanvragen

 

Gelezen in “Binnen Buitenpost”

 GEBIEDSFONDS SINNEGREIDE KLAAR VOOR AANVRAGEN

Inwoners, organisaties en ondernemers uit Buitenpost kunnen vanaf 1 januari 2022 een aanvraag doen voor de financiering van projecten met een maatschappelijk, duurzaam en collectief belang bij het gebiedsfonds Sinnegreide. Het gebiedsfonds is bedoeld voor initiatieven op het gebied van energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Maar ook voor projecten met betrekking tot biodiversiteit, circulariteit, natuur en educatie. “Als het initiatief bijdraagt aan de doelen van onze duurzaamheidsagenda of de statuten van Energie Coöperatie Buitenpost (ECB), dan kan het in aanmerking komen voor een financiële bijdrage,” legt wethouder Margreet Jonker uit. “En er moet natuurlijk een duidelijke verbinding zijn met Buitenpost!” Vanaf 1 januari is het mogelijk om aanvragen in te dienen via de website van de ECB. Hier staan ook de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen. Twee keer per jaar (mei en december) worden de aanvragen beoordeeld en het geld uitgekeerd. “Dit is voor ons allemaal iets nieuws,” aldus Sean Thomson van Energie Coöperatie Buitenpost. “We zijn dan ook heel benieuwd naar de aanvragen die binnen gaan komen.”

De eerste plannen voor een Sinnegreide in Buitenpost ontstonden 2014. Het was een initiatief van gemeente Achtkarspelen om zo een bijdrage aan de energietransitie te leveren. In 2017 werd, op initiatief van Plaatselijk Belang Buitenpost, de Energie Coöperatie Buitenpost opgericht. Het gebiedsfonds Sinnegreide is een samenwerking van de ECB en gemeente Achtkarspelen. Er is een adviescommissie samengesteld die de aanvragen beoordeelt. Deze bestaat, op de foto van links af, uit Johan Kootstra namens Plaatselijk Belang Buitenpost, Sean Thompson namens de ECB en Johannes Douma (onafhankelijk lid).

(©foto: ECB; tekst: persbericht Gemeente Achtkarspelen


Ledenvergadering weer uitgesteld.

Beste leden van de EC Buitenpost,

Helaas gaat de aangekondigde ledenvergadering op 15 november 2021niet door. De belangrijkste reden om deze dit jaar nog te houden, ondanks corona, was dat we jullie toestemming wilden vragen voor een nieuw zonnepanelenproject. Toestemming voor een eventuele lening was nodig, evenals een verklaring van deelnemers die willen investeren. Maar de voorbereidingstijd voor een zorgvuldige uitwerking van dit zogenoemde SCE-project bleek te kort. We kunnen jullie niet iets voorleggen waarvan de risico’s niet uitgewerkt zijn. De verdere agendapunten en de informatie over de warmtepomp kan later ook nog. Het is jammer dat we jullie dit jaar niet meer zullen ontmoeten, maar gezien de toenemende coronabesmettingen is het misschien ook wel verstandig. Volgend jaar in de lente moet het toch echt lukken.

Met vriendelijke groet,

André van der Laaken, voorzitter Marianne Rigter, secretaris


Toch nog een Algemene Ledenvergadering

Op maandag 15 november 2021 zal, onder voorbehoud van de Coronasituatie, en met de nodige maatregelen, de ledenvergadering plaatsvinden in zalencentrum “De Point”. We beginnen om 19:00 uur met de deelnemers van het Postcoderoosproject Veenstra. Om 19:45 uur begint de Algemene Ledenvergadering. Er komen een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde. Vanaf 20:30 zal alles rondom de warmtepomp volop belangstelling krijgen! De agenda volgt z.s.m.


Gebiedsfonds Sinnegreide

 

Bij de aanbesteding van de Sinnegreide heeft de gemeente de voorwaarde gesteld dat de exploitant van dit zonnepark een gebiedsfonds zou uitkeren ten bate van duurzaamheidsprojecten in Buitenpost/Achtkarspelen. Energie Coöperatie Buitenpost heeft aangegeven mee te willen denken over de besteding van dit fonds.


dec. 2020

Zet je cv-ketel op 60 graden en bespaar onnodige energiekosten

Met het afstellen van je cv-installatie valt veel te winnen. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstellingen van 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas en vermindert de CO? uitstoot. Je energieverbruik gaat omlaag en dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Het is vrij eenvoudig om zelf te doen. Ben je benieuwd hoe? Lees dan snel verder en bekijk de instructievideo. 

Cv-ketel instellen op 60 graden 

Het verlagen van de aanvoertemperatuur van je cv-ketel kan je veel gas en kosten besparen, namelijk tot wel €1.200,- over de levensduur van je ketel. De maximale aanvoertemperatuur bepaalt hoe heet het cv-water is als de ketel draait om een koud huis op te warmen. Vaak is dit ingesteld op 80ºC, dit zorgt voor een hoger energieverbruik dan bij een lager ingestelde cv-ketel. 

Een minder goed geïsoleerde woning, wat nu? 

Bij een lagere instelling komt het huis langzamer op temperatuur en de radiatoren worden minder heet. Zoek naar een goede balans tussen snelheid en zuinigheid. In de winter kan het bij een matig geïsoleerde woning lang duren voor het aangenaam warm is. Pas de tip bijvoorbeeld dan alleen in het voor- en najaar toe, of verbeter eerst de isolatie van je woning. 

Wat moet je ervoor doen?

Het werkt heel eenvoudig, via de display van de cv-ketel verander je de maximale ‘aanvoertemperatuur’ van het verwarmingswater tot bijvoorbeeld 60ºC. De campagne ‘zet ‘m op 60’ legt je graag in een video uit in welke stappen je de cv-ketel lager kunt zetten: www.zetmop60.nl/

Is je cv-ketel aan vervanging toe?  

Als je oude cv-ketel aan vervanging toe is, is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om direct een nieuwe aan te schaffen. Overweeg de duurzame alternatieven zoals een (hybride) warmtepomp of de all-electric oplossing (100% aardgasvrij). Ben je benieuwd wat de beste oplossing is voor jouw woning? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/duurzame-alternatieven-voor-een-cv-ketel 

Gratis en onafhankelijk advies: bellen (072 – 743 39 56) of mailen (info@duurzaambouwloket.nl).


Vernieuwde website

november 2020

Hierbij is onze nieuwe website gelanceerd. Tot nu toe was het ondergebracht in de site van Ûs Koöperaasje (waarvoor onze dank!) Het geheel is nu in eigen handen en gemakkelijker te beheren. Het heeft een meer Buitenposter uiterlijk gekregen door foto’s uit onze omgeving. We hopen hiermee beter, mooier en sneller onze informatie aan u te presenteren.


Weer tijd voor warmtescans

oktober 2020

Zodra de nachttemperatuur weer naar het vriespunt zakt zijn de voorwaarden voor een warmtescan weer gunstiger. Wordt nu lid en meld u aan voor een gratis warmtescan van uw woning. Kosten? Eenmalig 10 euro! Wij nemen contact met u op voor een afspraak, zodra het weer en de coronasituatie dat toelaat.


Gebiedsfonds Sinnegreide

augustus 2020

Bij de aanbesteding van de Sinnegreide heeft de gemeente de voorwaarde gesteld dat de exploitant van dit zonnepark een gebiedsfonds zou uitkeren ten bate van duurzaamheidsprojecten in Buitenpost/Achtkarspelen. Energie Coöperatie Buitenpost heeft aangegeven mee te willen denken over de besteding van dit fonds.


Mienskipsenergieplan Buitenpost

In twee avonden is er door een aantal leden van de energiecoöperatie, medewerkers van de gemeente en FMF (Friese Milieu Federatie) een Mienskipsenergieplan gemaakt voor Buitenpost.
Hieronder presentatie van de eerste avond en het rapport.

1 Presentatie eerste avond Buitenpost

2 Mienskipsenergieplan Buitenpost Rapport


Welkom op de energie-avond van de gemeente

17 januari 2020

De gemeente Achtkarspelen organiseert op 20 januari een energieavond, samen met de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij doet verslag van de gespreksavonden binnen de gemeentes over “van het gas af” en laat de uitslag van twee gespreksavonden zien. De energiecoöperatie Buitenpost is aanwezig met een stand.
Komt allen!


Doet u mee? Koop zonnepanelen met E.C. Buitenpost

5 juni 2019

Geen zonnepanelen op eigen dak, wel besparen op uw energierekening? Dat kan met het Postcoderoosproject van onze energiecoöperatie. Neem via onze email contact met ons op. Zie ook het verslag van de ledenvergadering en de pagina “zonnecollectief”.


We hebben inmiddels al meer dan 120 leden!

12 november 2017

Na een succesvolle bijeenkomst van het tweede buurkrachtteam hebben we een volgende mijlpaal bereikt. We hebben maar liefst 120 leden. We hebben het jubileum met het honderdste lid gevierd met een toepasselijk cadeautje: een energiemeter.

Maar we gaan door. Wanneer vieren we weer feest?


Welkom

ecbuitenpost 11 april 2017

Sinds 28 februari 2017 is de oprichting met de ondertekening van de statuten bij de notaris een feit. U kunt zich al aanmelden als lid, meer dan 30 Buitenposters gingen u voor. Aanmelding kan bij een bestuurslid of op de email: ecbuitenpost@gmail.com onder vermelding van naam, adres en emailadres.