ECBuitenpost

SCE project De Groot


It giet oan!

5 november 2023. Ons SCE-project De Groot gaat door! We hebben voldoende aanmeldingen om te kunnen starten. De stroomaansluiting is vrijdag j.l. al aangebracht door de firma Baas (zie foto). U kunt nog steeds meedoen! (ecbuitenpost@gmail.com)Aan de Kleasterwei te Veenklooster gaat Energie Coöperatie Buitenpost een zonnedak realiseren met ca. 250 zonnepanelen. Omwonenden uit Buitenpost en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er zo een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

Locatie van het project
De locatie waar de zonnepanelen geplaatst worden door de coöperatie – de Kleasterwei 23 (9297 WS) Veenklooster – is beschikbaar gesteld door de familie de Groot. De looptijd van het project bedraagt maximaal 16 jaar. De looptijd voor de deelnemers bedraagt maximaal 15 jaar. De coöperatie is gedurende deze looptijd eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en mag gebruik maken van deze locatie.

Bewoners in postcodegebied 9291 – 9284 – 9297 – 9288 – 9285 – 9298 – 9292 – 9286 – 9851 – 9873 met een kleinverbruik aansluiting van maximaal 3x80A kunnen deelnemen aan dit project. Daarnaast kunnen ook verenigingen, bedrijven en instellingen die in het vastgestelde postcodegebied gevestigd zijn meedoen.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
De energiecoöperatie heeft voor dit project een exploitatiesubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. De aanvraag is toegewezen en daarmee ontvangt de coöperatie gedurende 15 jaar een aanvullend subsidiebedrag per kWh van de overheid. Deelnemers aan het project ontvangen op hun beurt voor hun financiële participatie aan het project een rentevergoeding van de energie coöperatie. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren.

Hoe doet u mee?

U kunt meedoen door de aanschaf van 1 of meerdere zgn. “zonparticipaties”.
Eén zonparticipatie kost € 250, =.
Met de aankoop van een zonparticipatie verkrijgt u een uitkeringsrecht.
U kunt zonparticipaties kopen gedurende de periode: 1 september tot en met 31 oktober 2023.
Het bestuur van de ECB kan besluiten de periode te verlengen.
Onderstaande documenten aanvragen en inschrijven kunt u via ecbuitenpost@gmail.com

Download hier het informatiedocument

Download hier het SCE-reglement

Download hier de deelnemersovereenkomst

Download hier het besluit uitkeringrecht