ECBuitenpost

Postcoderoos De Groot

Aan de Kleasterwei te Veenklooster gaat Energie Coöperatie Buitenpost een zonnedak realiseren met ca. 250 zonnepanelen. Omwonenden uit Buitenpost en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er zo een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

Locatie van het project
De locatie waar de zonnepanelen geplaatst worden door de coöperatie – de Kleasterwei 23 (9297 WS) Veenklooster – is beschikbaar gesteld door de familie de Groot. De looptijd van het project bedraagt maximaal 16 jaar. De looptijd voor de deelnemers bedraagt maximaal 15 jaar. De coöperatie is gedurende deze looptijd eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en mag gebruik maken van deze locatie.

Bewoners in postcodegebied 9291 – 9284 – 9297 – 9288 – 9285 – 9298 – 9292 – 9286 – 9851 – 9873 met een kleinverbruik aansluiting van maximaal 3x80A kunnen deelnemen aan dit project. Daarnaast kunnen ook verenigingen, bedrijven en instellingen die in het vastgestelde postcodegebied gevestigd zijn meedoen.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
De energiecoöperatie heeft voor dit project een exploitatiesubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. De aanvraag is toegewezen en daarmee ontvangt de coöperatie gedurende 15 jaar een vast subsidiebedrag per kWh van de overheid. Deelnemers aan het project ontvangen op hun beurt voor hun financiële participatie aan het project een rentevergoeding van de energie coöperatie. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren.

Binnenkort hierover meer!

Hebt u belangstelling om hier in te investeren? Mail ons! ecbuitenpost@gmail.com