ECBuitenpost

Bijdragen uit Gebiedsfonds

Inmiddels heeft het gebiedsfonds Sinnegreide onderstaande Buitenposter organisaties ondersteund in hun duurzaamheidsplannen:

5 februari 2024


Januari 2024

(Uit de Binnenste Buitenpost)


Augustus 2023

We hebben Stichting Buitenpost Mobyl ondersteund met € 3000. Een donatie aan de Buitenposter gemeenschap waarin duurzaamheid en sociale activiteit hand in hand gaan.


Uit De Binnenste Buitenpost juni 2023


Uit De Binnenste Buitenpost mei 2023


gelezen in de binnenste Buitenpost-maart 2023

It Koartling krijgt bijdrage van het Gebiedsfonds

Net als anderen heeft ook It Koartling een zeer gewenste en ruime bijdrage gekregen voor de verduurzaming. Het gebiedsfonds Sinnegreide van de Energie Coöperatie Buitenpost (ECB) heeft een bijdrage van 5500 euro toegezegd voor het verminderen van het gasverbruik in It Koartling en verduurzaming van het pand. Deze week overhandigde Sean Thompson, bestuurslid van de ECB, aan de penningmeester Jelly Faber de cheque met het riante bedrag. It Koartling is er heel blij mee want zo’n groot gebouw als It Koartling wordt net als alle andere in ons land geconfronteerd met de stijgende prijzen voor gas.

In januari worden er al flink wat zonnepanelen gelegd op het dak van It Koartling. Daarnaast wil het bestuur sterker inzetten op het energiebewustzijn van de gebruikers. De verwarmingsinstallatie en de isolatie zijn grotendeels verbeterd en vernieuwd in 2016. Gelukkig maar dat toen in samenspel met de gemeente en de Kruidhof al veel maatregelen zijn genomen. Maar dat betekent ook dat alle toen genomen maatregelen nog lang niet aan hun economisch levenseinde zijn. It Koartling wil dan ook het gebruik terugbrengen door op alle radiatoren kranen aan te brengen die via een automatische installatie en via een app te besturen zijn zodat alleen die ruimten worden verwarmd die ook werkelijk op dat moment gebruikt worden. De technische mogelijk[1]heden zijn beschikbaar en nu dus ook het geld.


Gebiedsfonds Sinnegreide subsidieert Tennisvereniging Buitenpost

 Op 14 september overhandigde Sean Thompson (bestuurslid van Energie Coöperatie Buitenpost (ECB) namens EC Buitenpost een cheque van 3000 euro aan de voorzitter van de tennisvereniging Johan Miedema. Na de biljartvereniging is de tennisvereniging de tweede vereniging die een bijdrage krijgt uit het gebiedsfonds Sinnegreide.

Met dit bedrag, samen met de 5000 euro van de Rabobank welke onlangs is toegezegd, is de tennisvereniging in staat om het clubgebouw te voorzien van voldoende zonnepanelen voor het jaarlijks verbruik. Daarnaast zullen ook de gaskachels in de kantine vervangen worden door energiezuinige infrarood warmtepanelen.

foto: C. Giezen

Het gebiedsfonds, beheerd door ECB, wordt gevuld door een deel van de opbrengst van het grote zonnepark ten noordoosten van Buitenpost. Gedurende vijftien jaar zal er naar verwachting zo’n 7500 euro per jaar beschikbaar komen. De gemeenschap van Buitenpost kan een aanvraag tot ondersteuning indienen. Kijk op de website ecbuitenpost.nl/gebiedsfonds hoe het werkt. Twee keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld.    Doe ook mee!


Gebiedsfonds Sinnegreide keert eerste bedrag uit aan de Biljartvereniging!

De eerste subsidieronde van het Gebiedsfonds Sinnegreide heeft in de eerste helft van 2022 plaatsgevonden. De beoordelingscommissie kreeg vier aanvragen voorgelegd. Alle aanvragen voldeden aan de criteria die hiervoor zijn opgesteld en werden dan ook toegewezen.

Als allereerste aanvraag kwam die van de biljartvereniging binnen. Zij konden snel handelen, omdat ze al in het bezit waren van een indrukwekkend projectplan, waarin de gehele verbouwing van het clubhuis op de Swadde is beschreven. Hieruit bleek duidelijk dat er veel aandacht is besteed aan het duurzaam maken van het gebouw. Het gebouw mag er dan van buiten wat eenvoudig uitzien, eenmaal binnen val je van de ene verbazing in de andere. Het is niet alleen prachtig ingericht, maar voldoet bovendien aan het aan alle moderne eisen. Als je een deur opdoet van de ‘machinekamer’ zie je dat kosten noch moeite gespaard zijn. Werkelijk geweldig dat dit helemaal door vrijwilligers tot stand is gebracht. Wie nu nog durft te beweren dat in Buitenpost nooit wat kan…  De officiële opening van het gebouw was een mooi moment om de eerste cheque van het gebiedsfonds te overhandigen aan de voorzitter van de biljartvereniging Jan Groeneweg.

 Het gebiedsfonds is in beheer bij de Energie Coöperatie Buitenpost (ECB). Daarom was het de voorzitter van de ECB, André van der Laaken, die de eerste cheque uitreikte. De aanvragen voor het fonds worden beoordeeld door een commissie bestaande uit Sean Thompson (ECB), Johan Kootstra (PBB) en Johannes Douma (onafhankelijk). Ook in de tweede helft van 2022 en lang daarna, is het mogelijk aanvragen in te dienen. Het gebiedsfonds heeft immers een looptijd van 15 jaar! Kijk op de website van de Energiecoöperatie Buitenpost: ecbuitenpost.nl en dien je aanvraag in!

Blijf ons volgen en wordt ook lid van de Energie Coöperatie Buitenpost.