ECBuitenpost

over ECB

Met de ondertekening van de akte met statuten op 28 februari 2017 is de Energie Coöperatie Buitenpost een feit.

Aanleiding voor een Coöperatie
De weg er naar toe begon met de laatste jaarvergadering van Plaatselijk belang Buitenpost over onder meer de “Sinnegreide”. De gemeente Achtkarspelen heeft plannen voor een grootschalig zonnepark ontwikkeld en PBB is van mening dat de bewoners van Buitenpost daarin op een goede manier moeten kunnen participeren. Twee leden van het bestuur van PBB hebben daarna samen met drie anderen de plannen voor een energiecoöperatie verder uitgewerkt. We hebben gesproken met de mensen van Solarfields, als potentiële uitvoerder van het plan. Ook hebben we kennisgemaakt met een andere energiecoöperatie in de gemeente en hun enthousiaste en ambitieuze plannen gehoord.

Voor het dorp Buitenpost en omgeving
Na het toekennen van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns van de provincie zijn we echt van start gegaan. Geholpen door Ús Kooperaasje zijn de statuten opgesteld en plannen voor een officiële startavond op 10 mei 2017 uitgewerkt. We hebben besloten, ook als de Sinnegreide niet doorgaat, om wel in samenspraak met onze leden plannen te ontwikkelen voor energiebesparing en gebruik van duurzame energie. Daarom staat in onze statuten als doel van de coöperatie onder meer het bevorderen van een duurzame samenleving en leefomgeving in het werkgebied. 

Bij oprichting 2017: A. Attema; M. Rigter; A. Van der Laaken; G. Riedstra; C. Giezen

Bestuur
Het huidige bestuur van de EC Buitenpost bestaat uit:
André van der Laaken, voorzitter;
Cor Giezen, penningmeester;
Marianne Rigter, secretaris;
Jan de Vries, algemeen lid. Sean Thompson, algemeen lid.


Sinds 30 april 2020 is ons eerste Postcoderoosproject in werking. 200 zonnepanelen liggen op het dak van Veenstra Reizen en wekken dagelijks Buitenposter energie op: Door en Voor inwoners van Buitenpost.

In 2023 hopen we ons tweede postoderoos (SCE) project in Veenklooster te realiseren!

ondertekening akte 28 februari 2017.

Ons mailadres is: ecbuitenpost@gmail.com

Hier kunt u de statuten van de energiecoöperatie downloaden. scan getekende akte:

Het huishoudelijk regelement is op de ledenvergadering van 11 april 2022 goedgekeurd in vind u hier.