ECBuitenpost

Energie Coöperatie Buitenpost

Energie Coöperatie Buitenpost (ECB) is op 17 februari 2017 opgericht, op initiatief van Plaatselijk Belang Buitenpost. ECB heeft ruim 150 leden die graag meedenken en een bijdrage willen leveren aan verduurzaming van de samenleving. Velen hebben de aangeboden gratis warmtescan laten uitvoeren. De coöperatie heeft twee succesvolle Buurkrachtacties georganiseerd, gericht op isolatie en energiebesparing. Op 30 April 2020 is postcoderoosproject Veenstra gerealiseerd, waardoor nu 200 zonnepanelen energie opwekken voor en door inwoners van Buitenpost. In mei 2024 is een tweede Postcoderoos project in gebruik nemen. Dit maal in de nieuwe stijl, veel minder ingewikkeld. zie SCE project De Groot

*

*

Gebiedsfonds Sinnegreide

De Sinnegreide in Buitenpost is in november 2018 officieel geopend. Dit is een zonnepark van 30.436 zonnepanelen aan de noordkant van Buitenpost. Samen hebben deze een vermogen van 11,7 MWp. Dat is jaarlijks voldoende groene stroom voor ruim 3.800 huishoudens. Een deel van de opbrengst, ongeveer € 7.500 per jaar, is beschikbaar voor lokale duurzame initiatieven.

Inwoners, organisaties en ondernemers uit Buitenpost kunnen een aanvraag doen voor financiering van projecten met een maatschappelijk, duurzaam en collectief belang uit dit “Gebiedsfonds Sinnegreide“.