ECBuitenpost

Terugblik op reis naar Saerbeck

DUITS SAERBECK INSPIREERDE ENERGIECOÖPERATIE BUITENPOST

Al in 2002 zette het 7000 inwoners tellende Saerbeck de eerste, stevige stappen op het gebied van alternatieve energie. Nu is het een voorbeeld van een gemeenschap die met behulp van wind, zon en biomassa meer energie produceert dan het verbruikt. Het blijkt nu dat de gedane investeringen dat meer dan waard waren. Voor de Energiecoöperatie Buitenpost reden om, samen met gemeentes en andere partijen uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, de net over de Duitse grens gelegen plaats te bezoeken. De voortvarendheid en schaal waarop gewerkt wordt was indrukwekkend. “Vaak inspirerend, maar soms bijna ontmoedigend”, kon tijdens de rondleiding worden gehoord. Want het werd duidelijk dat veel inzet, vasthoudendheid en visie nodig is om een dergelijk resultaat te bereiken. “Neem vooral alle mensen in jullie gemeenschap mee bij jullie werk”, was het slotadvies van de gedreven projectmanager Guido Wallraven, “Betrek vooral de kinderen erbij, het is hun toekomst en hun invloed op de ouders is groot. Niet vergeten: zet kleine stapjes en vier elk succesje. Weet dat jullie werk echt nodig is!”. Op de bovenste foto vertelt Guido zijn verhaal bij een bijna 160 meter hoge en ruim 5 miljoen kostende windmolen.

Bron: @binnenbuitenpost (©foto en tekst: Johan Kootstra)