ECBuitenpost

Gebiedsfonds Sinnegreide klaar voor aanvragen

Gelezen in “Binnen Buitenpost”

 GEBIEDSFONDS SINNEGREIDE KLAAR VOOR AANVRAGEN

Inwoners, organisaties en ondernemers uit Buitenpost kunnen vanaf 1 januari 2022 een aanvraag doen voor de financiering van projecten met een maatschappelijk, duurzaam en collectief belang bij het gebiedsfonds Sinnegreide. Het gebiedsfonds is bedoeld voor initiatieven op het gebied van energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Maar ook voor projecten met betrekking tot biodiversiteit, circulariteit, natuur en educatie. “Als het initiatief bijdraagt aan de doelen van onze duurzaamheidsagenda of de statuten van Energie Coöperatie Buitenpost (ECB), dan kan het in aanmerking komen voor een financiële bijdrage,” legt wethouder Margreet Jonker uit. “En er moet natuurlijk een duidelijke verbinding zijn met Buitenpost!” Vanaf 1 januari is het mogelijk om aanvragen in te dienen via de website van de ECB. Hier staan ook de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen. Twee keer per jaar (mei en december) worden de aanvragen beoordeeld en het geld uitgekeerd. “Dit is voor ons allemaal iets nieuws,” aldus Sean Thomson van Energie Coöperatie Buitenpost. “We zijn dan ook heel benieuwd naar de aanvragen die binnen gaan komen.”

De eerste plannen voor een Sinnegreide in Buitenpost ontstonden 2014. Het was een initiatief van gemeente Achtkarspelen om zo een bijdrage aan de energietransitie te leveren. In 2017 werd, op initiatief van Plaatselijk Belang Buitenpost, de Energie Coöperatie Buitenpost opgericht. Het gebiedsfonds Sinnegreide is een samenwerking van de ECB en gemeente Achtkarspelen. Er is een adviescommissie samengesteld die de aanvragen beoordeelt. Deze bestaat, op de foto van links af, uit Johan Kootstra namens Plaatselijk Belang Buitenpost, Sean Thompson namens de ECB en Johannes Douma (onafhankelijk lid).

(©foto: ECB; tekst: persbericht Gemeente Achtkarspelen

meer info? klik hier!