ECBuitenpost

Gebiedsfonds Sinnegreide voor duurzame initiatieven in Achtkarspelen

07-07-2021, 09:27

Dinsdagmiddag 6 juli tekenden de gemeente Achtkarspelen en Energie Coöperatie Buitenpost een samenwerkingsovereenkomst voor het gebiedsfonds Sinnegreide Achtkarspelen. Wethouder Margreet Jonker, voorzitter André van der Laaken en secretaris Marian Rigter tekenden de overeenkomst aan de rand van de Sinnegreide in Buitenpost. Een deel van de opbrengst van dit zonnepark gaat naar het gebiedsfonds, dat door Energie Coöperatie Buitenpost wordt beheerd.

Ondersteunen van duurzame initiatieven

Inwoners, organisaties en ondernemers uit Buitenpost kunnen vanaf 1 september een aanvraag doen voor financiering van projecten met een maatschappelijk, duurzaam en collectief belang. Een adviescommissie van Energie Coöperatie Buitenpost beoordeelt de aanvragen en brengt jaarlijks verslag uit aan de gemeente over de uitgaven. “Met het gebiedsfonds ondersteunen we duurzame initiatieven die ten goede komen aan de mienskip”, aldus wethouder Margreet Jonker. “In Energie Coöperatie Buitenpost hebben we een zeer betrokken partner gevonden die het gebiedsfonds, waar zij voor gestreden hebben, gaat beheren.” Het gebiedsfonds is bedoeld voor alle initiatieven op het gebied van energiebesparing of opwekken van duurzame energie. Maar ook voor projecten met betrekking tot klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, natuur en educatie. 

Samenwerken met de mienskip

Met de keuze voor een samenwerkingsovereenkomst laat de gemeente zoveel mogelijk over aan de mienskip. “Al sinds de eerste gesprekken over de Sinnegreide zijn we betrokken geweest en hebben we het belang van samenwerken met de mienskip benadrukt. We zijn blij dat we samen met de gemeente dit fonds kunnen gaan inrichten en beheren!”, aldus André van der Laaken, voorzitter van Energie Coöperatie Buitenpost.

Aanvraag indienen

De Sinnegreide in Buitenpost is in november 2018 officieel geopend. Een deel van de opbrengst, ongeveer € 7.500 per jaar, is beschikbaar voor duurzame initiatieven. Vanaf 1 september is het mogelijk om aanvragen in te dienen via de website van Energie Coöperatie Buitenpost en de gemeente Achtkarspelen.

Op de foto v.l.n.r.: voorste rij: Wethouder Margreet Jonker, André van der Laaken en Marian Rigter van Energie Coöperatie Buitenpost. Achterste rij: Auke Attema, Grietje Riedstra en Cor Giezen van Energie Coöperatie Buitenpost.